Home

 


Geschiedenis: Vroeger had bijna elke plaats wel een muziekkoepel, maar tegenwoordig zijn er niet zoveel meer. Vanaf eind 1800 stond er in de theetuin van toenmalig Hotel Ensink, (nu Hotel Bakker) een muziekkoepel op ijzeren palen. Voor 1940 werd het bouwsel alweer afgebroken. De theetuin van destijds, is thans in gebruik als parkeerplaats. Op 28 juni 1946, werd op initiatief van het Vordens Mannenkoor in het Nutsgebouw een ‘Werkcomité Muziekkoepel’  opgericht. In het comité zaten naast de gemeentearchitect, afgevaardigden van de Verenigingen Excelsior, Concordia, Sursum Corda, het Mannenkoor en de V.V.V. Er zijn diverse avonden en uitvoeringen ten bate van de muziekkoepel georganiseerd. Toen in 1948 de Raad toestemming had gegeven een muziekkoepel te bouwen in de Vordensche Enk, thans Emmaplein geheten, werd kort daarna de koepel opgeleverd. Op 30 april 1949 volgde de plechtige overdracht van de muziekkoepel aan burgemeester A.E. van Arkel, die het bouwwerk namens de gemeente in ontvangst nam.

 

Het resultaat: In het begin van 2015 werd er op unieke wijze een start gemaakt met de plannen tot het opknappen van de Muziektent. Na enig heen en weer gepraat en veel onderzoeken, is uiteindelijk besloten om een stichting op te richten. Op 18 augustus 2015 werd het eerste bestuur officieel aangesteld tijdens de formele ondertekening van de statuten. Vervolgens werd eind oktober van dat jaar het officiële startsein gegeven door de oudste buurvrouw (mevrouw Stokkink). Vanaf november 20125 werden de handen uit de mouwen gestoken en begon het zoeken naar de middelen die nodig waren om een en ander te kunnen bereiken. Maar liefst € 41.305,00 bleek nodig om het doel te bereiken. Wie had kunnen bedenken dat het zo voorspoedig zou verlopen? Op 19 september 2016 is de MUZIEKKOEPEL in het HENK AALDERINK PLANTSOEN opgeleverd. Dit gebeurde tijdens een schitterende middag waarbij de naam van het plantsoen, de Pannakooi en de vergulde windvaan werden onthuld. Klik gerust verder op deze pagina en  maak kennis met het nieuwste IJKPUNT van Vorden.

Een schone Muziekkoepel draagt bij aan meer plezier, help ons hiermee. Dank U.